Proteinrika livsmedel.

Trots att energibehovet minskar med stigande ålder så är proteinbehovet förhöjt. Äldre människors proteinbehov ligger på cirka 1 g/kg kroppsvikt jämfört med 0,8 g som är minimibehovet för friska.
Det är viktigt att se över intaget så att kroppen inte förbrukar det kroppsegna proteinet vilket bryter ner muskelmassan.

Kroppens proteinintag ska vara i balans med den kontinuerliga naturliga nedbrytning som sker. Proteinrika livsmedel finns både inom de vegetabiliska och animaliska livsmedelsgrupperna.

Comments are closed.